مبارزات چارلز اولیویرا (30 مبارزه)

مبارزات چارلز اولیویرا (30 مبارزه)

، ،
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
G

توضیحات

کالکشنی گسترده از مجموعه مبارزات چارلز اولیویرا در سازمان UFC... این کالکشن از مبارزه چارلز اولیویرا و اِفرین اسکودرو بتاریخ 26 سپتامبر آغاز و تا آخرین مبارزه چارلز اولیویرا در سازمان یو اف سی را شامل میشود.

حجم مصرفی شما نیم بها محاسبه می‌شود.
1- مبارزه چارلز اولیویرا و دارن الکینز (UFC Live 2)
حجم: 123 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
2- مبارزه چارلز اولیویرا و افرین اسکودرو (UFC Fight Night)
حجم: 485 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
3- مبارزه مبارزه چارلز اولیویرا و جیم میلر (UFC 124)
حجم: 139 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
4- اولین مبارزه چارلز اولیویرا و نیک لنتز (UFC live 4)
حجم: 435 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
5- مبارزه چارلز اولیویرا و دونالد سرونی (UFC on Versus 5)
حجم: 321 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
6- مبارزه چارلز اولیویرا و جاناتان بروکینز (The Ultimate Fighter 15 Finale)
حجم: 187 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
7- مبارزه چارلز اولیویرا و اریک ویزلی (UFC on Fox 2)
حجم: 314 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
8- مبارزه چارلز اولیویرا و جرمی استفنز (The Ultimate Fighter 20 Finale)
حجم: 307 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
9- مبارزه چارلز اولیویرا و آنتونی پتیس (UFC Fight Night)
حجم: 671 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
10- مبارزه چارلز اولیویرا و کریستوس جیاگوس (UFC Fight Night)
حجم: 206 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
11- مبارزه کاب سوانسون و چارلز اولیویرا (UFC 152)
حجم: 199 مگابایت / کیفیت: 480p / فرمت: MKV
12- مبارزه فرانکی ادگار و چارلز اولیویرا (UFC 162)
حجم: 346 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
13- مبارزه مکس هالووی و چارلز اولیویرا (UFC Fight Night 7)
حجم: 447 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
14- دومین مبارزه چارلز اولیویرا و نیک لنتز (UFC Fight Night)
حجم: 500 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
15- سومین مبارزه چارلز اولیویرا و نیک لنتز (UFC Fight Night)
حجم: 409 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
16- مبارزه چارلز اولیویرا و دیوید تیمور (UFC Fight Night)
حجم: 444 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
17- مبارزه چارلز اولیویرا و جیم میلر (UFC Fight Night)
حجم: 221 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
18- مبارزه چارلز اولیویرا و مایلز ژوری (UFC Fight Night)
حجم: 326 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
19- مبارزه چارلز اولیویرا و اندی اوگل (UFC Fight Night)
حجم: 209 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
20- مبارزه چارلز اولیویرا و هاتسو هیوکی (UFC FN)
حجم: 251 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
21- مبارزه ریکاردو لاماس و چارلز اولیویرا (UFC FN)
حجم: 521 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
22- مبارزه پاول فلدر و چارلز اولیویرا (UFC 218)
حجم: 416 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
23- مبارزه چارلز اولیویرا و کلی گویدا (UFC 225)
حجم: 225 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
24- مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن (UFC 256)
حجم: 226 مگابایت / کیفیت: 480p / فرمت: MKV
25- مبارزه چارلز اولیویرا و مایکل چندلر (UFC 269)
حجم: 351 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
26- مبارزه چارلز اولیویرا و داستین پوریر (UFC 269)
حجم: 249 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
27- مبارزه چارلز اولیویرا و جاستین گیجی (UFC 274)
این مبارزه صفحه جداگانه دارد.
29- مبارزه چارلز اولیویرا و بنیل داریوش (UFC 289)
این مبارزه صفحه جداگانه دارد.
28- مبارزه چارلز اولیویرا و اسلام ماخاچف (UFC 280)
این مبارزه صفحه جداگانه دارد.
30- مبارزه چارلز اولیویرا و آرمان ساروکیان (UFC 300)
حجم: 512 مگابایت / کیفیت: 720p / فرمت: MKV
pwa