مبارزات حبیب نورماگومدوف (10 مبارزه)

مبارزات حبیب نورماگومدوف (10 مبارزه)

، ،
، ، ، ، ، ، ،
G

توضیحات

کالکشن مبارزات حبیب نورماگومدوف... این کالکشن شامل مبارزات قهرمان شکست ناپذیر داغستانی از سال 1390 تا 1399 میباشد

حجم مصرفی شما نیم بها محاسبه می‌شود.
مبارزه حبیب نورماگومدوف و کمال شالوروس UFC on FX1
کیفیت: 720p HD / فرمت: MP4 / حجم: 174 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و تیاگو تاوارس UFC on FX 7
کیفیت: SD / فرمت: MP4 / حجم: 115 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و پَت هیلی UFC 165
کیفیت: 720p HD / فرمت: MP4 / حجم: 513 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و دارل هورچر UFC on Fox19
کیفیت: 720p HD / فرمت: MP4 / حجم: 343 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و مایکل جوهانسون UFC 205
کیفیت: 720p HD /فرمت: MP4 / حجم: 347 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و ادسون باربوزا UFC 219
کیفیت: 720p HD / فرمت: MP4 / حجم: 508 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و آل یاکوینتا UFC 223
این مبارزه یک صفحه جداگانه دارد
مبارزه حبیب نورماگومدوف و کانر مک گرگور UFC 229
این مبارزه یک صفحه جداگانه دارد
مبارزه حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر UFC 242
کیفیت: 720p HD / حجم: 789 مگابایت
مبارزه حبیب نورماگومدوف و جاستین گیحی UFC 254
کیفیت: 720p HD / حجم: 373 مگابایت
pwa