مبارزات جورج سنت پیر (22 مبارزه)

مبارزات جورج سنت پیر (22 مبارزه)

، ،
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
G
،

توضیحات

جورج سنت پیر مبارز افسانه ای و قهرمان سابق دسته 77 کیلو سازمان UFC که در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد... کالکشن مبارزات جورج سنت پیر از اولین مبارزه وی در تاریخ 25 ژانویه 2002 آغاز میشود و آخرین مبارزه از این کالکشن نیز مربوط به آخرین حضور سنت پیر ملقب به GSP در قفس هشت ضلعی (اوکتاگون) به تاریخ 4 نوامبر 2017 میباشد.

حجم مصرفی شما نیم بها محاسبه می‌شود.
1-مبارزه جورج سنت پیر.در مقابل ایوان منجیوار UCC 7
حجم: 379 مگابایت
2- مبارزه جورجسنت پیر و جاستین بروکمن UCC 10
حجم: 285 مگابایت
3- مبارزه جورجسنت پیر و تراویس گابریت UCC 11
حجم: 351 مگابایت
4- مبارزه جورج سنت پیر و توماس دنی UCC 12
حجم: 671 مگابایت
5- مبارزه جورج سنت پیر و  پیت اسپرات TKO 14
حجم: 458 مگابایت
6- مبارزه جورج سنت پیر و کارو پاریسیان UFC 46
حجم: 484 مگابایت
7- مبارزه جورج سنت پیر و جی هیرون UFC 48
حجم: 161 مگابایت
8- مبارزه جورج سنت پیر و مت هیوز 1 - UFC 50
حجم: 400 مگابایت
9- مبارزه جورج سنت پیر و دیو استراسر TKO 19
حجم: 352 مگابایت
10- مبارزه جورج سنت پیر و فرانک تریگ UFC 54
حجم: 305 مگابایت
11- مبارزه جورج سنت پیر و شان شرک UFC 56
حجم: 344 مگابایت
12- مبارزه جورج سنت پیر و مت هیوز 2 - UFC 65
حجم: 408 مگابایت
13- مبارزه جورج سنت پیر و مت سرا 1 - UFC 69
حجم: 466 مگابایت
14- مبارزه جورج سنت پیر و جاش کوشک 1 - UFC 74
حجم: 645 مگابایت
15- مبارزه جورج سنت پیر و مت هیوز 3 - UFC 79
حجم: 644 مگابایت
16- مبارزه جورج سنت پیر و مت سرا 2 - UFC 83
این مبارزه صفحه جداگانه دارد.
17- مبارزه جورج سنت پیر و جان فیچ  UFC 87
حجم: 959 مگابایت
18- مبارزه جورج سنت پیر و تیاگو آلوز  UFC 100
حجم: 680 مگابایت
19- مبارزه جورج سنت پیر و جاش کوشک 2 - UFC 124
حجم: 984 مگابایت
20- مبارزه جورج سنت پیر و کارلوس کاندیت UFC 154
این مبارزه صفحه جداگانه دارد.
21- مبارزه جورج سنت پیر و نیک دیاز UFC 158
حجم: 796 مگابایت
22- مبارزه جورج سنت پیر و مایکل بیسپینگ UFC 217
این مبارزه صفحه جداگانه دارد.
pwa