رویداد BKFC27 (12مبارزه)

رویداد BKFC27 (12مبارزه)

مبارزات بطور جداگانه قرار گرفتند.
،
PG
باحضور: مایک پری -

ستارگان

توضیحات

بیست و هفتمین رویداد سازمان BKFC (بوکس بدون دستکش) در شهر لندن و با مبارزه اصلی: مایک پری در مقابل مایکل "ونوم" پیج... این رویداد با 12 مبارزه در انگلستان ، به میزبانی سالن OVO Arena Wembley و به تاریخ 20 آگوست 2022 برگزار شد.

حجم مصرفی شما عادی محاسبه می‌شود.
pwa