دومین مبارزه تایسون فیوری و اولکساندر اوسیک

دومین مبارزه تایسون فیوری و اولکساندر اوسیک

،
G

چقدر مانده تا برگزاری؟

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

توضیحات

تکرار مبارزه قرن!... دومین مبارزه تایسون فیوری و اولسکاندر اوسیک بر سر عناوین قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان با هم در عربستان سعودی و به تاریخ 2 دی ماه برگزار خواهد شد.

حجم مصرفی شما عادی محاسبه می‌شود.
pwa